x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació escrita