x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes