x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Maquetes i construccions