x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions