x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes