x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Comunicació oral