x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Maquetes i construccions