x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita