x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo