x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació oral x Comunicació escrita