x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral