x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions