x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo