x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Resolució de problemes x Literatura x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació