x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Literatura x Resolució de problemes