x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació oral x Gestió d'informació