x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Gestió d'informació x Maquetes i construccions