x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes