x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral