x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Comunicació oral