x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes