x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Eines TIC x Comunicació escrita