x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació oral x Gestió d'informació