x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions x Literatura x Representacions i models