x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC