x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Literatura x Comunicació escrita