x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació