x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita