x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Representacions i models x Imatge, so i vídeo