x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Eines TIC