x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Literatura x Comunicació oral