x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Literatura x Representacions i models