x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Gestió d'informació