x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura