x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models