x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Comunicació oral x Maquetes i construccions