x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo