x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Literatura x Resolució de problemes x Eines TIC x Representacions i models