x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo