x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació escrita