x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Representacions i models x Imatge, so i vídeo