x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Comunicació oral