x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Representacions i models