x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes