x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models