x Taules i gràfics x Material manipulable x Comunicació oral