x Taules i gràfics x Material manipulable x Raonament i argumentació