x Eines TIC x Literatura x Comunicació oral x Resolució de problemes x Maquetes i construccions