x Gestió d'informació x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC