x Gestió d'informació x Comunicació oral x Resolució de problemes x Representacions i models